Algemene voorwaarden - FotoSnap 01-01-2019

Betalingsvoorwaarden
Om een reservering te bevestigen dient het volledige bedrag vooraf voldaan te zijn. Voor zakelijke reserveringen is er alleen een bevestiging per e-mail nodig van een daarvoor bevoegde medewerker van het bedrijf. Indien het betreffende bedrijf geen toestemming heeft gegeven aan de contactpersoon zal de contactpersoon zelf aansprakelijk worden gehouden voor de betaling. In het geval van een zakelijke reservering zal het totaalbedrag na afloop (binnen 4 weken) worden verstuurd en kan per factuur of iDeal voldaan worden. Pas wanneer de betaling volledig bij ons binnen is zullen we de gemaakte digitale foto’s toesturen per e-mail of (indien aangevraagd) op USB Stick versturen per post.

Annulering
Bij annulering is iedere huurder de volgende bedragen verschuldigd:
a. Tot 30 dagen voor aanvang van het evenement kunt u gratis annuleren.
b. Binnen 30 dagen voor aanvang van het evenement wordt er 50% in rekening gebracht. Wanneer u de reservering verplaatst en we later in het mogen leveren zullen we de annuleringskosten verrekenen met de eerder in rekening gebrachte annuleringskosten.
c. Bij annulering vanaf de 5e dag voor aanvang evenement tot de dag van het evenement 75%
van het totale huurbedrag.

Installatie van een van onze producten
Het is door FotoSnap toegestaan op elk gewenst moment voor de aangegeven aanvangstijd van de gasten (aangegeven tijdens het plaatsen van de reservering) het product te leveren. FotoSnap kan extra kosten in rekening brengen wanneer het product over onverharde wegen, op velden of op verdiepingen moet worden geleverd. Ook wanneer de locatie niet direct met de auto toegankelijk is (vanaf een toegestaande/officiele weg), kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. Ook wanneer de photobooth niet de volgende dag opgehaald kan worden vanaf de geplaatste locatie, kunnen er extra kosten in de nacalculatie berekend worden. Het maximum voor nacalculatie samen is 50,- euro.

Huurperiode
De huurperiode zal voor een afgesproken aaneengesloten periode zijn. De huurperiode gaat in wanneer een van onze producten geleverd zijn. De standaardperiode van 24-uur geldt voor de duur van het evenement. Wanneer het evenement is afgelopen zal de 24-uur ook vervallen.

Gebruik & plaatsing
De geleverde producten mogen niet verplaatst worden nadat wij deze geplaatst hebben, om beschadiging en/of diefstal te voorkomen. Wanneer de FotoSnap wel verplaatst wordt is dit ten alle tijden geheel op eigen risico. Ook enige vorm van technisch defect zal op de huurder worden verhaald.

Overmacht
FotoSnap zal elk mogelijke inspanning doen om op het evenement te verschijnen. Maar door omstandigheden die buiten de macht van FotoSnap liggen, niet alleen door slecht weer, zal FotoSnap de huurder en de locatie zo vroeg mogelijk hierover berichten. Compensatie over het betaalde bedrag kan in overleg worden teruggestort.

Beëindiging van de huur
FotoSnap zal geen enkele vorm van misbruik of bedreigend gedrag tolereren tegen ieder van onze staf of misbruik van de photobooth of andere materialen eigendom van FotoSnap. Mocht dit gebeuren dan behoud FotoSnap het recht om de huur per direct te beëindigen. FotoSnap mag de huur beëindigen wanneer het materiaal dat toebehoort aan FotoSnap, is beschadigd of dreigt te worden beschadigd door toedoen van de huurder en/of zijn/haar gasten. Waar mogelijk zal er met de huurder en/of de locatie gesproken worden om het voorval op te lossen, alvorens wordt overgegaan tot beëindiging van de huur.

Mocht FotoSnap hierdoor overgaan tot vroegtijdige beëindiging van de huur, zal het volledige factuurbedrag blijven staan en zal FotoSnap geen vergoeding geven voor de resterende huurperiode.

De huurder is volledig aansprakelijk voor elke vorm van schade aan het materiaal van FotoSnap, aangebracht door de huurder of zijn/haar gasten of andere aanwezigen op het evenement, met uitzondering van de medewerkers van FotoSnap. De huurder is volledig aansprakelijk voor eventuele schade vanaf het moment dat het gehuurde product op de locatie aanwezig is. Het schadebedrag zal in zijn geheel op de huurder worden verhaald.

Technische problemen
Wanneer een van de producten buiten gebruik is door technische problemen van elke aard dan ook, zullen wij de periode dat deze buiten gebruik is vergoeden naar verhouding van het aantal uur en het factuurbedrag. U kunt alleen aanspraak maken op deze dienst wanneer er bij onze storingsdienst een melding is gemaakt van het probleem tijdens de avond en deze niet direct op te lossen is. U dient hiervoor ten alle tijden een medewerker van onze storingsdienst voor te spreken (tijdens kantooruren) of onze storingsdienst in de vorm van een voicemail te hebben ingesproken. U dient hiervoor te bellen met het vaste telefoonnummer (buiten kantooruren): 072 710 07 30 en vervolgens uw keuze te maken met keuze 1.